Sportsubsidie

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden rondom het thema sport en mensen met een beperking. Zowel Europees, landelijk als provinciaal. Wil je aan de slag met een subsidieaanvraag? Dan kun je kosteloos in gesprek met de subsidieadviseurs van de gemeente.

Aanmelden kan via ederegt@meierijstad.nl

Subsidieregeling sport 2020