Subsidie Sociaal Domein

We willen graag dat iedereen zo zelfstandig moge­lijk kan meedoen in die samenleving. Ons doel: Iedereen kan meedoen in Meierijstad. In beleid leggen we vast hoe we dat willen doen en wat we daarvoor willen gaan doen.

Beleid komt tot stand in samenwerking met en betrokken­heid van belanghebbenden in de vorm van spontane en georganiseerde gesprekken met burgers, periodieke overleggen met vertegenwoordigers, belangenbehartigers en samenwerkingspartners. Als gemeente verlenen wij structurele subsidies aan verschillende overlegorganen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke welzijnsorganisaties. Zij werken samen met de gemeente aan de doelen en ambities van Meierijstad.

De afzonderlijk nadere regels