Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Meierijstad 2022

De kunst- en cultuursector is zwaar getroffen door het coronavirus. Culturele organisaties, zelfstandig beeldend kunstenaars, musici, dansers en anders makers zijn geconfronteerd met een afname van activiteiten of zelfs een abrupte beëindiging van de vraag naar werk. De gehele culturele infrastructuur stond en staat onder een enorme spanning. Ook in Meierijstad is dit nog steeds voelbaar. 

De gemeente Meierijstad heeft een goede culturele infrastructuur. Dat komt door een rijk verenigingsleven, goede voorzieningen en organisaties, maar zeker ook door de makers die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector. De meeste zelfstandige kunstenaars, musici en dansers komen niet of slechts in beperkte mate in aanmerking voor de landelijke regelingen. 

Deze tijdelijke subsidieregeling is bedoeld om juist de culturele organisaties en zelfstandige professionele makers uit Meierijstad te ondersteunen en te stimuleren met hun activiteiten en werk door te gaan. Met een gemeentelijke bijdrage wordt mogelijk de opgebouwde lokale culturele infrastructuur behouden en gecontinueerd. 

Met deze tijdelijke subsidieregeling worden:

  1. Bestaande culturele organisaties ondersteund en gestimuleerd door te gaan met hun activiteiten;
  2. Organisaties gestimuleerd nieuwe projecten op te zetten en de lokale culturele infrastructuur nieuw leven in te blazen;
  3. ZZP-ers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering en te stimuleren hun activiteiten weer op te pakken en door te gaan met het werk.  

Meer informatie

De complete tijdelijke regeling vindt u op overheid.nl

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over de tijdelijke subsidieregeling dan kunt u contact opnemen met