Alcohol- en exploitatievergunning

Op deze pagina kunt u een melding of vergunningaanvraag doen voor:

 1. Alcoholvergunning A (alcohol schenken door commerciële horeca);
 2. Alcoholvergunning B (alcohol schenken door paracommerciële horeca);
 3. Exploitatievergunning (verstrekken spijzen en drank, zonder alcohol, in een openbare inrichting);
 4. Wijzigen Alcoholvergunning en exploitatievergunning (van de ondernemingsvorm, leidinggevenden en / of inrichting);
 5. Melden incidentele festiviteit (meer geluid maken dan is toegestaan binnen de inrichting);
 6. Melden bijeenkomst in een paracommerciële instelling (feestelijke, persoonlijke bijeenkomst, niet passende binnen de reguliere bedrijfsvoering, waarbij alcohol wordt geschonken);
 7. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (kansspelautomaat in een horeca-inrichting).
1. Alcoholvergunning commercieel bedrijf (A)

Als u u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke, dan heeft u een Alcoholvergunning A nodig. Dit geldt ook voor het beginnen of overnemen van een slijtersbedrijf. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen zoals:

 • Er moet altijd minimaal één leidinggevende aanwezig zijn
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Alle leidinggevenden moeten over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • De verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een alcoholvergunning of exploitatievergunning sturen wij u de juiste vragenformulieren.

Bestemmingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het bestemmingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het bestemmingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan:

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning.

Openingstijden reguliere horeca

Horecagelegenheden moeten op grond van de APV Meierijstad gesloten zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur (sluitingstijd). Hierop kan via een ontheffing worden afgeweken. De openingstijden zijn al zo ruim, dat ontheffingen bijna niet aan de orde zijn. Wilt u toch een ontheffing, neem dan even contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413.

Kosten

Het verstrekken van de alcoholvergunning kost € 432,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

2. Alcoholvergunning paracommercieel bedrijf (B)

Wilt u als stichting of vereniging een paracommerciële instelling, zoals sportkantine, verenigingslokaal of wijkgebouw, beginnen of overnemen waarbij er alcohol wordt geschonken voor consumptie ter plekke? Dan hebt u een Alcoholvergunning B nodig. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de Alcoholwet gestelde eisen zoals:

 • Ten minste twee leidinggevenden moeten over een verklaring sociale hygiëne beschikken
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • Alle leidinggevenden moeten over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • Het bestuursreglement omtrent sociale hygiëne
 • De verklaring sociale hygiëne van elke leidinggevende
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning worden de juiste vragenformulieren toegestuurd.

Bestemmingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het bestemmingsplan alcohol geschonken mag worden. U kunt uit het bestemmingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan:

​​​​​​Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning.

Openingstijden paracommerciële horeca

Sportorganisaties met een sportkantine mogen deze opstellen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 uur tot 19.00 uur. Sportorganisaties kunnen bij de gemeente een doorlopende ontheffing aanvragen om ook te schenken en geopend te zijn op:

 • zaterdag tot 24.00 uur
 • zondag en feestdagen tot 24.00 uur
 • bij officiële door de sportbond uitgeschreven wedstrijden wordt een uitzondering gemaakt voor de sluitingstijd op zaterdag, zondag en feestdagen, waarbij de sportkantine uiterlijk één uur na de laatste officiële wedstrijd moet sluiten.

Hiervoor moet de sportorganisatie een convenant  tekenen.

Kosten

Het verstrekken van de alcoholvergunning kost €432,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

3. Exploitatievergunning

Wilt u een openbare inrichting exploiteren waarbij er geen alcohol wordt geschonken, maar wel andere dranken en/of spijzen worden verstrekt voor consumptie ter plekke? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. De gemeente controleert dan of u voldoet aan alle in de APV gestelde eisen zoals:

 • Het geldend bestemmingsplan
 • Beheersverordening
 • Exploitatieplan of voorbereidingsbesluit
 • Alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag

Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras)
 • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
 • Een verklaring omtrent gedrag van elke leidinggevende

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een Alcoholvergunning of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Na het aanvragen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning worden de juiste vragenformulieren toegestuurd.

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning.

Kosten 

Het verstrekken van een exploitatievergunning kost € 458,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

4. Wijzigen Alcoholvergunning en exploitatievergunning

Als u al een Alcoholvergunning A of B of een exploitatievergunning heeft die op een of meerdere van de onderstaande punten gewijzigd moet worden, moet u dit melden:

 • Ondernemingsvorm
 • Leidinggevende(n)
 • Inrichting

Dit geldt ook als uw inrichting een (bouwtechnische) verandering ondergaat.

Terras

In het ‘Horecabeleid gemeente Meierijstad’ zijn de regels opgenomen voor terrassen. Het hebben van een terras moet u altijd melden bij het aanvragen of wijzigen van een Alcoholvergunning of exploitatievergunning.

Kosten

Het wijzigen van de alcoholvergunning kost € 122,-

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

5. Incidentele festiviteit melden

U mag een paar keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw inrichting waarbij u mag afwijken van de geluidsnormen zoals bedoeld in de artikelen van het activiteitenbesluit milieubeheer. Denk hierbij aan een band op uw terras of binnenplaats. Wilt u een incidentele festiviteit organiseren? Dan moet u dit melden. De activiteit moet passen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Is dit niet het geval, dan kan er sprake zijn van een evenement.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

6. Bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen

Oneerlijke concurrentie tussen paracommerciële instellingen en horeca-inrichtingen moet worden voorkomen. Daarom zijn er regels opgesteld voor het organiseren van bijeenkomsten door paracommerciële rechtspersonen. Als u als paracommerciële instelling een bijeenkomst wilt organiseren moet u deze bijeenkomst melden als er sprake is van onderstaande punten:

 • U bent een paracommercieel rechtspersoon
 • Tijdens de bijeenkomst wordt alcohol geschonken
 • De bijeenkomst is van persoonlijke aard (meestal met een feestelijk karakter) of gericht op personen die niet bij de vereniging of stichting betrokken zijn

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

7. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horeca-inrichting is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht. Bij de vergunningaanvraag moet u de volgende documenten bijvoegen:

 • Het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras).

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

8. Meer informatie

Wetgeving en beleid

Bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken horecaonderneming

U kunt met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te maken krijgen wanneer u een horecaonderneming gaat bouwen, verbouwen, inrichten en/of gebruiken. De Wabo bepaalt wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk is, wanneer deze moet worden geweigerd, en welke technische eisen gesteld worden waaraan horeca-inrichtingen moeten voldoen. Dit gebeurt uit het oogpunt van (brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. In sommige gevallen volstaat een melding. Zie voor meer informatie Omgevingsvergunning aanvragen of gebruiksmelding doen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt algemene regels aan bedrijven met betrekking tot milieu. Deze regels hebben onder meer betrekking op lozingen, lucht- en bodemkwaliteit, energie, geluid en afvalbeheer. Via het Activiteitenbesluit Internet Module kunt u checken.

 • of een vergunning of melding nodig is
 • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
 • en online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Vragen

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413 of e-mail: vergunningen@meierijstad.nl.