Nieuwe laadpalen

Steeds meer mensen rijden elektrisch. Dit moedigen we als gemeente Meierijstad aan. Wij gaan voor schoon, slim en veilig vervoer. We willen er daarom voor zorgen dat ook in Meierijstad de komende jaren laadpalen worden geplaatst. 

Verkeersbord

Op verschillende plekken in Meierijstad plaatsen we tijdelijke verkeersborden. Zo weet u waar de laadpalen komen. Het kan zijn dat ook bij uw woning een verkeersbord wordt geplaatst met een aankondiging van een laadpaal. 

Waarom zijn deze plekken gekozen?

Deze laadpaal wordt hier geplaatst omdat een inwoner van de gemeente Meierijstad een elektrische auto heeft, of een leaseverklaring voor een elektrische auto, maar die niet kan opladen op eigen terrein. Deze inwoner komt in aanmerking voor een openbare laadpaal. Deze laadpaal wordt door Vattenfall geplaatst op een maximale loopafstand van 300 meter van de e-rijder. Iedereen mag zijn elektrische auto daar opladen.

Bent u het niet eens met de voorgestelde plek? 

Weet u in uw straat een betere plek voor het plaatsen van een openbare laadpaal? Dan kunt u tot 2 weken na plaatsing van de vooraankondiging een e-mail sturen naar info@meierijstad.nl.

In deze e-mail vermeldt u:

  • uw naam,
  • e-mailadres,
  • de locatie van de laadpaal en
  • uw voorstel voor een alternatieve locatie op maximaal 25 meter loopafstand van de voorgestelde plek.     

Wat is het vervolg? 

Daarna beoordelen wij alle ingekomen reacties en ontvangt iedereen een antwoord op de e-mail. Daarna maken wij het verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen bij de laadpalen in de Staatscourant bekend. Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.