Verkeersborden

Gemeente plaatst alleen wettelijk verplichte verkeersborden

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van extra verkeersborden. Hiermee wordt voorkomen dat er een overschot aan overtollige verkeersborden ontstaat. Te veel verkeersborden zorgen voor een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld. Dit zou zelfs juist een averechts effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Meer verkeersborden zorgen per definitie niet voor een betere verkeersveiligheid. Wanneer je extra verkeersborden gaat plaatsen, verandert het verwachtingspatroon van weggebruikers. De gemeente heeft het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden, met de juiste borden op de juiste plek en zonder overbodige verwijzingen. Daarom is er voor gekozen om alleen de wettelijk verplichte borden te plaatsen. Hieruit volgt dat de gemeente nastreeft om zo min mogelijk verkeersborden te plaatsen, zolang hierdoor geen onwettelijk en onjuiste verkeerssituatie ontstaat.