Verkeershinder in april t/m juni door werkzaamheden Enexis

Locaties: Reigerdonk, Parallelweg Zuid, Geerbosch, Dr. Schrevensingel, Dorshout , Amert, Populierlaan

De komende periode (april-juni) vinden er graaf- en boorwerkzaamheden plaats over een traject van 6,5 km in Veghel. Dit gebeurt in opdracht van Enexis in verband met onderhoudswerkzaamheden. Aannemersbedrijf Hurkmans en Zonen BV. voert in opdracht van Enexis de werkzaamheden gefaseerd uit. Op sommige plekken haalt men de beplanting, straatmeubilair, bebording of hekwerk tijdelijk weg. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Na afronding van de werkzaamheden wordt dit weer netjes hersteld.

  • Door de werkzaamheden kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden in verband met verkeersmaatregelen.
  • Omleidingen worden ter plekke aangegeven.
  • Gedurende deze periode blijven bedrijven en aanwonenden bereikbaar.
  • Aanwonenden hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.
  • Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen met de firma Hurkmans. Tel: 0493-49 84 98. De projectleider is Nick Jacobs .

De voorlopige planning

Reigerdonk 3 t/m 20 april

Er is hinder op het fietspad en voetpad vanaf de Populierlaan tussen Geerbosch en Parallelweg Zuid. Fietsers met bestemming Prins Willem Alexander (PWA) Sportpark en het Zwijsen College worden omgeleid via het Geerbosch, oversteek Vorstenboscheweg.

Parallelweg Zuid 3 april t/m 25 april

De rijbaan is afgesloten van Populierlaan tot aan Spoorlaan, bestemmingsverkeer blijft mogelijk voor huisnr. 4. Fietsers met bestemming PWA Sportpark en het Zwijsen College worden omgeleid via Geerbosch.

Geerbosch 3 april t/m 8 mei

Vanaf de Spoorlaan/ Parallelweg Zuid naar Gasthuisstraat komt een booropstelling. Fietsers met bestemming PWA Sportpark en Zwijsen College kunnen via Gasthuisstraat naar de Middegaal. Er is geringe overlast op Geerbosch zelf, alles goed bereikbaar.
Vanuit de Gasthuisstraat wordt een tijdelijke uitrit voor bouwverkeer gecreëerd naar het terrein van het Duits spoorlijntje. Hier staat een verkeersregelaar op de rijbaan.

Dr. Schrevensingel 3 april t/m 25 april

Er is hier geringe hinder voor fietsers op Gazellepad tussen rivier de Aa en kruising Dorshout, hier staat een verkeersregelaar.

Dorshout 16 april t/m 25 april 

De kruising bij Dorshout tussen huisnr 12 en 14 wordt afgesloten. Er is geringe overlast voor fietsers. Er is een omleiding bij Dorshout via Pater vd Elsenlaan, de Amert en Knokert.

Amert 30 april t/m 11 mei

Ter hoogte van de Amert 21 komt een halve baanafzetting met verkeerslichten. Dit is nodig omdat het fietspad wordt afgesloten en de fietsers gebruik gaan maken van de rijbaan. Dus het fietspad op de Amert en de route naar de Zuid Willemsvaart en het Gazellepad wordt gedeeltelijk vervolgd op de rijbaan.

Amert  30 april t/m 11 mei

De t- splitsing nabij huisnummer 102 wordt afgesloten, verkeer wordt een straat verder omgeleid.

Populierlaan 3 mei t/m 15 juni

Fietsers met bestemming Sportpark PWA en Zwijsen College worden via Geerbosch omgeleid, er is een verkeersregelaar bij rotonde Populierlaan/ Langedonk aanwezig. Het fietspad wordt aan de zijde van de Koolenkampen afgesloten, fietsers worden naar de overkant gestuurd aan de zijde van de Bunders, Haviksdonk enz. tot aan kruising rotonde Leo vd Weijdenstraat en Bundersweg. Ook het voetpad tussen Wilgenstraat en Meidoornstraat is dan niet begaanbaar.

Populierlaan zijde Lavendelaar 14 mei t/m 15 juni

Tussen Bundersweg en Hezelaarstraat gaat men graven in de trottoir, voet- en fietspad wordt afgesloten en worden omgeleid naar de overkant. Hier maakt men een gestuurde boring naar de Zeven Eikenlaan. Tussen de Hezelaarstraat en Zeven Eikenlaan 44 is de weg dan afgesloten. In de Zeven Eikenlaan staat het trafostation waar de kabels worden aangesloten.