Wonen en bouwen

 • Bouwen

  Omgevingsvergunning, stappenplan bouwen eigen huis, kavels te koop, bouwtekening, rioolaansluiting

 • Grond

  Kavels te koop, grondprijzen, uitgifte gemeentegrond, groen- en reststroken, groenadoptie, tijdelijk gebruik gemeentegrond, bodemvervuiling

 • Groene kaart

  Alle bomen en andere houtopstanden waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden bij bijvoorbeeld kap

 • Welstand

  Vraagt u een omgevingsvergunning met bouwactiviteit aan? Dan kan uw aanvraag voorgelegd worden aan de welstandscommissie

 • Monumenten

  Verbouwen, herstellen of onderhouden, subsidie gemeentelijk monument, monumentencommissie, monumenten in Meierijstad

 • Beleid en regels

  Omgevingswet, centrumvisie, beleid woningbouw en herontwikkeling, actieplan woningbouw, permanent wonen op recreatiepark

 • Uw dorp, wijk, buurt

  Buurtadviseurs, wijk- en dorpsraden, speelplekken, leefbaarheidsbudget, buurtbemiddeling, subsidies, klussenaanhanger

 • Onderhoud en beheer sloten

  Wilt u weten of de gemeente de sloot langs uw perceel maait?

 • Planschade

  Als u schade lijdt door een ruimtelijk plan, wijziging in een bestemmingsplan of verleende omgevingsvergunning

 • Verantwoord stoken

  Houd rekening met uw omgeving en probeer overlast te voorkomen. Tips voor houtkachel, barbecue en buitenvuur