Wonen en bouwen

Vindt op deze pagina informatie over onder ander gronduitgifte, kavels, stappenplan bouwen eigen huis, planschade, verantwoord stoken en onderhoud sloten.

 • Vergunningen

  Omgevingsvergunning, rioolaansluiting, huisnummer aanvragen, inritvergunning, vergunning tijdelijke verhuur woning, bestemmingsplan inzien

 • Bouwen

  Stappenplan bouwen eigen huis, kavels te koop, bouwtekening, lozen opgepompt grondwater

 • Grond

  Kavels te koop, groen- en reststroken, grondprijzen, bodemvervuiling, tijdelijk gebruik gemeentegrond, groenadoptie, uitgifte gemeentegrond

 • Groene kaart

  Alle bomen en andere houtopstanden waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden bij bijvoorbeeld kap

 • Monumenten

  Verbouwen, herstellen of onderhouden, subsidie gemeentelijk monument, monumentencommissie, monumenten in Meierijstad

 • Beleid en regels

  Omgevingswet, centrumvisie, beleid woningbouw en herontwikkeling, actieplan woningbouw, permanent wonen op recreatiepark

 • Uw dorp, wijk, buurt

  Bemiddeling, advies, overleg, onderhoud sloten, verantwoord stoken, speelplekken, lenen bakfiets of klussenaanhanger, buurtbeheer, melding maken

 • Planschade

  Als u schade lijdt door een ruimtelijk plan, wijziging in een bestemmingsplan of verleende omgevingsvergunning