Agenda monumenten- en welstandscommissie Meierijstad

Hybride vergaderingen

De gemeente Meierijstad volgt de richtlijnen van het RIVM. Als werkgever en overheidsorganisatie willen wij graag het goede voorbeeld geven. Daarom is besloten om de openbare vergaderingen deels in besloten kring verder te verzetten.

  • De gecombineerde vergaderingen van de Monumentencommissie en de Welstandscommissie vinden in de even weken plaats en worden digitaal gehouden.
  • De vergaderingen in de oneven weken vinden doorgaans fysiek plaats op het gemeentehuis in Veghel.

Op verzoek is het mogelijk om de vergaderingen digitaal bij te wonen.

Agenda welstandscommissie

Wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie? Elke donderdagochtend vergadert de commissie in het gemeentehuis. Wilt u een advies van de welstandscommissie inzien, neem dan even contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0413

Agenda welstandscommissie week 13, 30 maart 2023
BwtNr     Bouwplan    Behandeling Bouwadres
  Beeldkwaliteitsplan ontwikkeling Steenoven II fase 2 1e Steenoven II fase 2 Mariaheide
OV-2023-062 Verbouwen van een bestaande winkel 3e Hertog Janplein 21 Erp
VO-2023-018 Ontwikkelen seniorenwoningen 1e  Sluitappel 17 Sint-Oedenrode
OV-2023-0174 Bouwen van een stal 1e Vresselseweg 40 Sint-Oedenrode
  De bolst 21 1e De Bolst 21 Erp
OV-2022-0756 Plaatsen LED-reclamemast 4e Mavarthurweg 2 nabij A50 Veghel
OV-2022-0762 Bouwen van 8 kleine zorgappartementen 1e Boschweg 14 Schijndel
  Bemonstering stenen en dakpannen   Kruygenstraat 12 Veghel