Agenda welstandscommissie Meierijstad

Hybride vergaderingen

De gemeente Meierijstad volgt de richtlijnen van het RIVM. Als werkgever en overheidsorganisatie willen wij graag het goede voorbeeld geven. Daarom is besloten om de openbare vergaderingen deels in besloten kring verder te verzetten.

  • De gecombineerde vergaderingen van de Monumentencommissie en de Welstandscommissie vinden in de even weken plaats en worden digitaal gehouden.
  • De vergaderingen in de oneven weken vinden doorgaans fysiek plaats op het gemeentehuis in Veghel.

Op verzoek is het mogelijk om de vergaderingen digitaal bij te wonen.

Agenda welstandscommissie

Wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie? Elke donderdagochtend vergadert de commissie in het gemeentehuis.

Wilt u een advies van de welstandscommissie inzien, neem dan even contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0413.

Agenda welstandscommissie week 25 - 23 juni 2022
BwtNr Bouwplan Behandeling Bouwadres Plaats
VO Transformatie City Theater de Beurs naar woningen 3e Hoofdstraat 145-147 Schijndel
  Bouwen van een schuur 2e Dijksteegje 46 Sint-Oedenrode
OV-2022-0399 Bouwen van een bijgebouw 3e Sluisstraat 37A Veghel
OV-2022-0188 Zonnepark met voorzieningen 3e Scheperweg / Schootsedijk Sint-Oedenrode
OV-2021-0909 Verbouwen van een bedrijfswoning 1e Molendijk Zuid 22 Schijndel
VO Bouwen van een woning 1e Scheifelaar (551) kavel 5 Veghel
VO-2022-034 Bouwen van een woning 2e Scheifelaar N2837 Veghel
OV-2020-0430 Bouwen van een woning 3e Burgemeester Verheijenstraat 6 Erp