Beleid en regels

Omgevingswet, centrumvisie, beleid woningbouw en herontwikkeling, actieplan woningbouw, permanent wonen op recreatiepark

 • Centrumvisie

  De centrumvisie zal moeten leiden tot compacte, vitale en kwalitatief complete en aantrekkelijke centra voor de inwoners en ondernemers van de gemeente.

 • Beleid woningbouw en herontwikkeling

  Heeft u een plan voor nieuwbouw van woningen of herontwikkeling van een gebied? De gemeente Meierijstad heeft beleid opgesteld waaraan nieuwe initiatieven moeten voldoen. Dit beleid zorgt ervoor dat nieuwe projecten bijdragen aan de Woonvisie zoals die met diverse partijen is opgesteld. Benieuwd waar u rekening mee moet houden bij het opstellen en uitvoeren van uw plan? Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • Actieplan woningbouw - Woningbouwoffensief Meierijstad

  Dit actieplan woningbouw 2021 geeft aan hoe we om willen gaan met de hogere woningbouwprognoses die door de provincie zijn afgegeven voor onze gemeente en hoe we dit willen combineren met het versnellen van de woningbouwproductie.

 • Permanent wonen op recreatiepark

  Recreatieparken in Meierijstad hebben volgens het bestemmingsplan een recreatieve bestemming. Dit betekent dat het permanent bewonen van een recreatieverblijf, zoals een zomerhuisje, chalet of caravan, niet is toegestaan.

 • Zelfbewoningsplicht

  Vanaf 1 maart 2022 geldt voor nieuwbouwwoningen in het betaalbare koopsegment (max € 355.000,-) een zelfbewoningsplicht. Dit betekent dat kopers van deze woningen verplicht zijn om minimaal 3 jaar zelf in de woning te gaan wonen. Pas daarna kunnen ze de woning eventueel verkopen of verhuren.

 • Doelgroepverordening

  Met de doelgroepenverordening borgen we de prijsgrenzen en instandhoudingstermijnen voor de segmenten sociale huur, middeldure huur, sociale koop en middeldure koop.