25% Sociale Huurwoningen

Voor de meeste initiatieven geldt dat 25% van de woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Lees in welke gevallen dat zo is en wat u kunt doen als dit binnen uw plan niet haalbaar is.

Ter uitvoering van de Woonvisie geldt voor nieuwe initiatieven op het gebied van woningbouw, dat 25% van de woningen binnen het plan sociale huurwoningen moeten worden.

Voor welke plannen geldt dit?

Voor alle nieuwe woningbouwinitiatieven vanaf 4 woningen.

Wat als dit niet mogelijk is?

Als u als initiatiefnemer denkt dat dit binnen uw plan niet mogelijk is, zoekt u de samenwerking met een ander nog niet vastgesteld plan om toch voldoende sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Stuit u op praktische of ruimtelijke bezwaren, dan wordt in overleg met u als initiatiefnemer naar een oplossing gezocht. Het college kan in uitzonderingssituaties afwijken van dit beleid.