Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat vanaf 1 januari 2024 in werking. Deze wet vervangt bijna alle wetten voor de ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Nieuw omgevingsbeleid

Om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet is voor Meierijstad een nieuw omgevingsbeleid nodig.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is de basis. Deze bepaalt de hoofdlijnen voor de kwaliteit, ontwikkeling en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Veel van de bestaande visies en beleidsnota’s vinden hier een plaats.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is een uitwerking van de omgevingsvisie. In het omgevingsplan nemen we de huidige bestemmingsplannen en een aantal verordeningen op.

Eén loket voor vergunningen

Er komt één wet met één loket en één procedure voor het aanvragen van vergunningen. Dit biedt meer overzicht. Inwoners krijgen straks meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun leefomgeving. Bij die ruimte hoort ook meer verantwoordelijkheid. De Omgevingswet geeft ruimte voor ontwikkelingen maar beschermt ook de kwaliteit van de leefomgeving. We maken de regels zo eenvoudig mogelijk.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gebruiken we voor vergunningen het Digitaal stelsel Omgevingswet. Daarmee gaan inwoners, bedrijven en organisaties eenvoudig na of ergens een vergunning voor nodig is. En: hoe ze die vergunning aan kunnen vragen.

Meer weten?

U vindt meer informatie over de omgevingswet op de site van de Rijksoverheid.