Rioolaansluiting aanvragen

Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen? De rioolaansluiting(en) van uw pand tot de erfgrens moet u als perceeleigenaar zelf maken. De rioolaansluiting(en) van de erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt door de gemeente aangelegd. U kunt een vuilwateraansluiting en een hemelwateraansluiting aanvragen. De gemeente bepaalt welke aansluiting(en) u nodig heeft.

Rioolaansluiting aanvragen

Houd voor het aanvragen de volgende gegevens bij de hand:

  • Kadastrale gegevens zoals sectie en perceelnummer
  • Situatietekening
Voorwaarden

Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De behandeling van uw verzoek neemt ongeveer twee weken in beslag. Voor de uitvoering is ongeveer 4 tot 8 weken nodig. Dit is namelijk afhankelijk van de situatie. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. En maakt met u afspraken over het maken van de aansluiting, zoals waar en wanneer.

  • Standaard  krijgt u een aansluiting met een diameter van Ø 125 mm. Een grotere diameter is in overleg en moet u bij de aanvraag onderbouwen. Voor nieuwbouw is het verplicht de afvalwaterstromen gescheiden (vuilwater en hemelwater) aan te leveren.
  • U kunt de rioolaansluiting op uw eigen terrein het beste (laten) aanleggen als de gemeente klaar is met de werkzaamheden. Dan weet u dat de aansluiting klopt.
  • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.
Kosten

Voor de voorbereiding, het toezicht en administratie betaalt u € 450,-. Daarnaast betaalt u voor de uitvoering de werkelijke kosten van aanleg en herstel: 

  • Een aansluiting met 1 leiding kost meestal tussen de € 700,- en € 1.100,-.
  • Een aansluiting met 2 leidingen kost meestal tussen de € 900,- en € 1500,-.

Als leidingdiameter(s) groter zijn dan standaard, als het een aansluiting op de drukriolering betreft of als het een uitzonderlijke situatie betreft dan overlegt de gemeente vóór de realisatie een kostenraming.

Bent u eenmaal aangesloten op de riolering, dan ontvangt u jaarlijks ook een aanslag rioolheffing.