Gemeentegrond tijdelijk gebruiken

Wilt u gebruik maken van gemeentegrond voor bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwcontainer, of het plaatsen van buitenreclame? Dat mag onder bepaalde voorwaarden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Vraag dan een ontheffing aan.

Voorwaarden

Het beoogde gebruik van de grond:

  • Levert geen schade op aan de weg;
  • Levert geen belemmering op voor de bruikbaarheid van de weg. Zorg op voetpaden voor een vrije doorgang van 1,5 strekkende meter en voor rijbanen 3,5 stekkende meter. Gebruikt u kabels en/of leidingen boven de grond? Zorg dan voor tenminste een hoogte van 4 meter waar men nog onderdoor kan rijden. 
  • Levert geen belemmering op voor beheer en onderhoud van de weg.
  • Is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Dat is vooral van belang bij langdurige plaatsing. 
  • Belemmert niet op een hinderlijke wijze het uitzicht van bewoners of gebruikers. 
  • Veroorzaakt geen overlast of hinder. Ook dit is vooral van belang bij langdurige plaatsing. 

Voldoen u plannen niet aan de voorwaarden? Vraag een ontheffing aan.

Ontheffing aanvragen

 U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Niet eens met de beslissing? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Ontheffing aanvragen

Kosten ontheffing

De aanvraag van een ontheffing kost in 2022: € 80,-. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

Materialen en gebruik nutsvoorzieningen

Heeft u materialen nodig, dan kunt u bij de gemeentewerf terecht. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventuele aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0413.