Gemeentegrond tijdelijk gebruiken

Wilt u gebruik maken van gemeentegrond (openbare grond), bijvoorbeeld voor het plaatsen van een kraan of container voor sloop-, bouw- of onderhoudswerkzaamheden? Denk ook aan het plaatsen van uitstallingen en buitenreclame.  Dat mag onder bepaalde voorwaarden.

Voldoen uw plannen niet aan de voorwaarden, dan kunt u ontheffing aanvragen.

Aanvragen ontheffing

Vraag alleen ontheffing aan als u plannen niet aan de voldoen aan de voorwaarden.

Ontheffing aanvragen

Voorwaarden gebruik gemeentegrond
  • De plaatsing brengt geen schade toe aan de weg.
  • De plaatsing belemmert de bruikbaarheid van de weg niet of kan deze niet belemmeren. Daarvoor geldt het volgende: u zorgt op voetpaden voor een vrije doorgang van 1,5 strekkende meter en op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer van ten minste 3,5 strekkende meter. Maakt u gebruik van kabels en/of leidingen boven de grond, dan zorgt u voor ten minste een hoogte van 4 meter waar onderdoor gereden kan worden.
  • De plaatsing vormt geen belemmering  voor het beheer of onderhoud van de weg.
  • De plaatsing is niet in strijd met redelijke eisen van welstand. Dat is vooral van belang bij een langdurige plaatsing.
  • De plaatsing belemmert het uitzicht van bewoners of gebruikers van een gebouw niet op hinderlijke wijze. Er wordt ook niet op andere wijze hinder of overlast veroorzaakt. Ook dit is vooral van belang bij een langdurige plaatsing.
Hoe lang duurt het
  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u ontheffing krijgt voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
  • Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.
Kosten ontheffing

Aan de aanvraag van een ontheffing zijn de volgende kosten verbonden. Voor het jaar 2022: € 80,-.

Vragen 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

Materialen en gebruik nutsvoorzieningen

Bij de gemeentewerf kunt u terecht voor materialen die u mogelijk nodig heeft. Ook zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van eventuele aanwezige gemeentelijke nutsvoorzieningen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0413.