Eerde, Valkenbergstraat 23, verkoop ten behoeve van woningbouw

De gemeente heeft het voornemen om grond te verkopen aan de Valkenbergstraat 23 in Eerde. Het gaat om een nog nader te bepalen gedeelte van de kadastrale percelen sectie F, nummers 5647, 5648 en 4912. De grond wordt verkocht voor de realisatie van woningen.

De gemeente vindt dat zij over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de grond omdat op 17 juni 2021 tussen de gemeente en de koper een overeenkomst is gesloten op basis waarvan de koper beschikt over een bouwclaim. 

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.