Erp, De Bolst fase 4, nabij Wethouder Van Dijkstraat t.b.v. sociale woningbouw

De gemeente heeft het voornemen om grond te verkopen in woonwijk De Bolst, fase 4 in Erp, nabij Wethouder van Dijkstraat . Het gaat om een gedeelte van kadastraal perceel R1720 ged. met een oppervlakte van 606 m².. De grond wordt verkocht voor de realisatie van 5 woningen voor sociale woningbouw.

De gemeente vindt dat zij over mag gaan tot een één-op-één verkoop van de grond omdat het proces van ontwikkeling van sociale woningbouw op de locatie al langere tijd loopt, er vergaande voorbereidingen van de plannen zijn en de overeenstemming voor deze verkoop van voor het Didam-arrest dateert.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.