Sint-Oedenrode, Wilhelminastraat 19, Appartementsrecht

De gemeente heeft het voornemen om een nog te realiseren multifunctionele accommodatie te splitsen in appartementsrechten en twee appartementsrechten over te dragen. De appartementsrechten worden gevestigd op het te realiseren gebouw aan de Wilhelminastraat 19 in Sint-Oedenrode. Het recht wordt gevestigd op een nog nader te bepalen gedeelte van de kadastrale percelen I6583 en I6857.

Het betreft onder meer de realisatie van twee nieuwe scholen. De twee betreffende schoolbesturen zijn de beoogde rechthebbenden. Zij zijn de enige geschikte kandidaten, zodat de appartementsrechten 1-op-1 kunnen worden uitgegeven.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

Het feit dat een voornemen tot het vestigen van een appartementsrecht bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot uitgifte besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde rechthebbende al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.