Veghel, Eemshof 26, verkoop groen- en reststrook

De gemeente heeft het voornemen om grond te verkopen achter Eemshof 26 te Veghel. Het gaat om kadastraal perceel D5714 met een oppervlakte van ca. 16 m². De grond grenst aan het perceel van de beoogde koper. Op basis van het groen- en reststrokenbeleid uit de Nota grondzaken 2022 is de beoogde koper de enige geschikte gegadigde. Daarom is de gemeente van mening dat zij deze grond 1-op-1 mag uitgeven.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.