Veghel, Vlas en Graan ter hoogte van huisnummer 126, verkoop voor woningbouw

De gemeente heeft het voornemen om grond te verkopen in Veghel aan Vlas en Graan ongenummerd, ter hoogte van huisnummer 126. De bestaande winkel wordt gesloopt en er zal een wooncomplex worden gebouwd.  Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente het voornemen om een ondergeschikt gedeelte van kadastraal perceel G3522 met een oppervlakte van 72 m² te verkopen aan de ontwikkelaar van het plan.

Deze verkoop maakt onderdeel uit van een grondruil. Hierdoor is de ontwikkelaar de enige geschikte gegadigde en is de gemeente van mening dat zij deze grond 1-op-1 mag uitgeven.

Als u vragen heeft of wilt reageren op deze publicatie, dan kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.