Huisnummer aanvragen of veranderen

Gaat u een nieuw huis bouwen of uw woning splitsen of komt er een mantelzorgwoning bij? Vraag dan een huisnummer aan. 

  • Als u een omgevingsvergunning bij ons heeft aangevraagd, waarvoor de toevoeging van een huisnummer nodig is, dan zullen wij de aanvraag voor een huisnummer automatisch aanmaken. 
  • Als uit de aanvraag niet blijkt dat er een huisnummer toegevoegd moet worden, of als uw mantelzorgwoning vergunningsvrij realiseert, dan moet u het huisnummer wel zelf aanvragen.

Aanvragen huisnummer

U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente door het verzoek te sturen naar bag@meierijstad.nl. Denkt u bij uw verzoek voor toewijzen of intrekken van een huisnummer aan:

  • Een situatieschets met de ligging van het gebouw
  • Een bouwtekening van de bestaande en nieuwe situatie. Inclusief maatvoering in de schaal 1:100

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Als u bij de gemeente een huisnummer aanvraagt voor de nieuwe ruimte, wordt de woning opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor de bewoner of gebruiker van de nieuwe ruimte is dat belangrijk, omdat iemand alleen kan verhuizen naar een geregistreerd adres. Een woonruimte moet ook geregistreerd staan als de bewoner nutsvoorzieningen of toeslagen wil aanvragen. Ook voor hulpdiensten als brandweer en ambulance is het belangrijk dat verblijfsruimten goed staan geregistreerd.