Koolenkampen fase 3 Veghel

De laatste fase van het project ‘Herinrichting Koolenkampen’, fase 3. Het opnieuw inrichten van de straten Acacialaan, Plataanstraat, Elzenstraat, Lijsterbesstraat en Populierlaan in Veghel. Denk hierbij aan het vervangen van de bestaande verhardingen, het aanleggen van extra parkeerplaatsen, het afkoppelen van het hemelwater een het aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen.

Fase 3 het gebied

Het projectgebied bestaat uit de straten Acacialaan (van Koolenkampenstraat tot Wilgenstraat), Plataanstraat, Elzenstraat, Lijsterbesstraat en de parallelwegen van de Populierlaan. Het projectgebied is weergegeven in de afbeelding.

het gebied koolenkampen fase 3

Uitgangspunten en doelen

Hieronder een overzicht van de uitgangspunten en doelstellingen en kaders van het project. Deze vormen de kaders van het project maar geven ook richting aan de ontwerpvrijheid.

Verkeer

 • Het behouden 30 km/h zone in de wijk en het inrichten van de wijk als erftoegangsweg volgens de richtlijnen van ‘Duurzaam Veilig’.
 • Het inrichten van gelijkwaardige kruispunten.
 • Het aanpakken parkeerproblematiek in de wijk.

Riool

 • Het afkoppelen van hemelwater van openbaar gebied voor voorzijde van woningen.
 • Het afkoppelen van hemelwater in een waterbergende fundering onder de rijbaan en zo veel mogelijk infiltreren van water in de wijk.
 • De bestaande hoofdriolering is nog niet aan vervanging toe.
 • De huisaansluitingen tussen hoofriool en erfgrens worden vervangen.
 • De straatkolken en kolkleidingen worden vervangen.

Groen

 • De Bolacacia’s kappen (reeds uitgevoerd) en bestaande Prunus bomen behouden.
 • Het planten van nieuwe bomen en inrichten ondergrondse groeiplaatsen voor deze bomen.
 • Het vergroten van de biodiversiteit en rekening houden met hittestress.

Wegenbeheer

 • Het vervangen de bestratingsmaterialen zoals stenen, tegels en kantopsluitingen door nieuw betonnen materialen.
 • Het toepassen van voorzieningen voor toegankelijkheid mindervaliden, bestaande uit voldoende brede trottoirs en oversteekvoorzieningen.
 • Het toepassen van een toekomstbestendig wegprofiel met voldoende bovengrondse en ondergrondse ruimte voor riolering, bomen en kabels en leidingen.

Verlichting

 • De bestaande verlichting handhaven en indien nodig verplaatsen vanwege de nieuwe inrichting.

Aanpassingen kabels en leidingen

Naast de voorgenomen werkzaamheden van de gemeente Meierijstad aan riolering, verhardingen en groenvoorzieningen worden er kabels en leidingen vervangen en verlegd. Hiervoor hebben wij uitgebreid overleg met de diverse netwerkbeheerders. We proberen de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken. Op die manier ondervinden bewoners de minste hinder.

Het schetsontwerp

Wij hebben samen met ingenieursbureau Megaborn uit Waardenburg een voorlopig ontwerp opgesteld voor de bovengrondse herinrichting van de straten. Het schetsontwerp kunt u eveneens tijdens de bewonersavond van 17 september 2020 bekijken.

Afbeelding principeprofiel A (jpg, 74 kB) - Acacialaan van 25 t/m 35 en van 30 t/m 56. Uitleg doorsnee profielschets van links naar rechts: Voetpad betontegels grijs breed 1.80 meter, parkeervak betonstraatstenen zwart breed 2 meter, rijbaan betonstraatstenen rood breed 5,20 meter, groenvak afmeting variabel, voetpad betontegels grijs breed 1,80 meter.

Afbeelding principeprofiel C (jpg, 99 kB) - Acacialaan van 1 t/m 23 en van 2 t/m 28. Uitleg doorsnee profielschets van links naar rechts: Voetpad betontegels grijs breed 1.80 meter, parkeervak betonstraatstenen zwart breed 2 meter, rijbaan betonstraatstenen rood breed 5,20 meter, parkeervak – grasbetontegels breed 2 meter, groenvak afmeting variabel, voetpad betontegels grijs breed 1,80 meter.

Afbeelding principeprofiel B (jpg, 70 kB) - Plataanstraat van 1 t/m 7 en van 4 t/m 10, Elzenstraat van 1 t/m 7 en van 2 t/m 8, Lijsterbesstraat van 1 t/m 7 en van 2 t/m 12. Uitleg doorsnee profielschets van links naar rechts: Voetpad betontegels grijs breed 1.80 meter, rijbaan betonstraatstenen rood breed 5,20 meter, groenvak afmeting variabel, voetpad betontegels grijs breed 1,20 meter.

Afbeelding principeprofiel D (jpg, 34 kB) - Populierlaan 54 t/m 78. Uitleg doorsnee profielschets van links naar rechts: rijbaan betonstraatstenen rood breed 3,10 meter, groenvak afmeting variabel.

Koolenkampen

Hoe ziet de planning eruit?

De projectplanning ziet er als volgt uit:

Datum Activiteit
Planning
31 mei - september 2021 Werkzaamheden nutsbeheerders
30 augustus 2021 Start uitvoering herinrichting
december 2021 Oplevering uitvoering

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Koolenkampen fase 3 kunt u contact opnemen met Kees van Ravensteijn, e-mail: kvanravensteijn@meierijstad.nl