Monumentencommissie

Heb je een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan voor verbouwing of aanpassing van een monument?

  • Eenvoudige plannen worden besproken in de gecombineerde welstand- en monumentencommissie.
  • Complexe plannen worden besproken in de monumentencommissie.

Gecombineerde welstand- en monumentencommissie

De gecombineerde welstand- en monumentencommissie vergadert elke donderdag. De vergaderingen zijn openbaar. Contactpersoon Theo van Gerven, mail: tvangerven@meierijstad.nl.

Agenda eerstvolgende welstandscommissie Meierijstad.

Monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert ongeveer 1 keer in de twee maanden. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u de agenda of het verslag ontvangen of je plan voorleggen aan de commissie? Neem dan contact op met Mark van den Broek, e-mail: mvandenbroek@meierijstad.nl.

Vergaderdata 2022

  • Woensdag 26 januari 
  • Woensdag 9 maart 
  • Woensdag 11 mei 
  • Woensdag 13 juli 
  • Woensdag 7 september
  • Woensdag 26 oktober 
  • Woensdag 21 december