Agenda Monumentencommissie Meierijstad 11 mei 2022

Deze vergadering is openbaar, om te voorkomen dat bezoekers aan een gesloten deur komen te staan melden zij zich bij voorkeur aan via MvandenBroek@Meierijstad.nl

 • Locatie: Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode
 • Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
  • 3.1 Ter bespreking: Concept Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad versie 20 april 2022
  • 3.2 Ter bespreking: Organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans 
  • 3.3 Ter informatie: Bestemmingsplan ‘Dorpshart Eerde’ – mailwisseling 
  • 3.4 Verzoek opstellen beeldkwaliteitsplan – Historisch centrumgebied Veghel 
  • 3.5 Ter informatie: Handreiking Monument en overtreding
  • 3.6 Ter informatie: Intrekken Erfgoedverordening Meierijstad i.v.m. opname in Verordening fysieke leefomgeving
 4. Verslag 9 maart 2022     
  • 4.1  Verslag vergadering         
 5.  Actiepunten
 6. Actiepunten portefeuillehouder
 7. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:
  • 7.1  Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten 
  • 7.2 Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten 
  • 7.3 StaVaZa opstellen kerkenvisie 
 8. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten - Kapvergunningen: 
  • Vergadering 10 maart 2022
  • 8.1 Borne 50 te Schijndel
  • 8.2 Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide   Zie ook 8.7 – 8.13
  • 8.3a Stationsstraat 24 te Veghel   Zie ook 8.16
  • Vergadering 24 maart 2022 
  • 8.3 Hezelstraat 23 te Erp  
  • 8.4 Voordijk 10 te Erp   Zie ook 8.10
  • Vergadering 7 april 2022
  • 8.5 Kampweg 1 te Erp   Zie ook 8.12
  • 8.6 Molenstraat 43 te Erp 
  • 8.7 Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide   Zie ook 8.2 – 8.13
  • 8.8 Past. Van Haarenstraat 66 te Mariaheide   Zie ook 8.14
  • 8.9 Stationsstraat 41 te Veghel  
  • 8.10 Voordijk 10 te Erp   Zie ook 8.4
  • Vergadering 21 april 2022
  • 8.11 Beukelaarstraat 3 te Veghel  
  • 8.12 Kampweg 1 te Keldonk   Zie ook 8.5
  • 8.13 Past. Van Haarenstraat 44 te Mariaheide   Zie ook 8.2 – 8.7
  • 8.14 Past. Van Haarenstraat 66 te Mariaheide   Zie ook 8.8
  • 8.15 Pater Visserslaan 17 / 17a te Mariaheide  
  • 8.16 Stationsstraat 24 te Veghel   Zie ook 8.3
  • Vergadering 5 mei 2022
  • 8.17 Deken van Miertstraat 8 Veghel  
  • 8.18 Kapelstraat 57 te Eerde  
 9. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:
  • 9.1 Terugkoppeling advisering Elschotseweg 72 te Schijndel  
 10. Subsidieverzoeken
  • 10.1 Spoorlaan 12 te Veghel 
  • 10.2 Spoorlaan 2 te Veghel 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting