Agenda Monumentencommissie Meierijstad 13 juli 2022

Deze vergadering is openbaar, om te voorkomen dat bezoekers aan een gesloten deur komen te staan melden zij zich bij voorkeur aan via MvandenBroek@Meierijstad.nl

 • Locatie: Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode
 • Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Kennismaking Portefeuillehouder de heer Johan van Gerwen
 4. Ingekomen stukken / mededelingen
  • 4.1 Nominatie Kerk Boschweg te Schijndel
  • 4.2 Ter bespreking: organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans
  • 4.3 Verzoek vrijstelling sleufloos draineren ZLTO / Reactie adviseur bevoegd gezag
  • 4.4 Morschehoef 19 te Erp reactie RCE
 5. Verslag 15 mei 2022     
  • 4.1  Verslag vergadering         
 6.  Actiepunten
 7. Actiepunten portefeuillehouder
 8. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:
  • 8.1 Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten 
  • 8.2 Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten 
  • 8.3 StaVaZa opstellen kerkenvisie 
 9. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten - Kapvergunningen: 
  • Vergadering 19 mei 2022
  • 9.1 Hoofdstraat 152-154 te Schijndel
  • 9.2 Kampweg 1 te Keldonk
  • Vergadering 2 juni 2022 
  • 9.3 Putsteeg 99 te Schijndel
  • 9.4 Gasthuisstraat 36 te Schijndel
  • 9.5 Damianenweg 24 te Sint-Oedenrode
  • 9.6 Hezelstraat 23 te Erp
  • Vergadering 16 juni 2022
  • 9.7 Markt 9 te Sint-Oedenrode
  • Vergadering 30 juni 2022 - advisering volgt
  • 9.8 Damianenweg 24 te Sint-Oedenrode
  • 9.9 Leijerweg 9 te Sint-Oedenrode
  • 9.10 Lindendijk 5 te Sint-Oedenrode
  • 9.11 Past. van Haarenstraat 2-2A te Mariaheide
  • 9.12 Past. van Haarenstraat 34 te Mariaheide
 10. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:
  • 10.1 Krijtenburg 9 te Zijtaart
  • 10.2 Mr. Van Coothstraat 1 te Veghel
 11. Subsidieverzoeken
  • 11.1 Vicaris Aertsweg 2 te Schijndel
  • 11.2 Morgenstraat 9 te Keldonk
  • 11.3 Gemeentelijke Archeologiedagen 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting