Agenda Monumentencommissie Meierijstad 7 september 2022

Deze vergadering is openbaar, om te voorkomen dat bezoekers aan een gesloten deur komen te staan melden zij zich bij voorkeur aan via MvandenBroek@Meierijstad.nl

 • Locatie: Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode
 • Aanvang: 19.30 uur

Agenda

 • 1. Opening 
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Ingekomen stukken / mededelingen
  • 3.1  Stand van zaken Erfgoedpluim Meierijstad
  • 3.2  StaVaZa: Organisatie afscheid G. van Asperen, W. Peeters, B. Hurkmans 
  • 3.3  Ter bespreking -Concept- Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit Meierijstad (bijlage)
 • 4. Verslag 13 juli 2022     
  • 4.1  Verslag vergadering (bijlage)
  • 4.2  Terugkoppeling agendapunt 4.3 Advies project ‘Bufferboeren’ (bijlage)
  • 4.3  Terugkoppeling agendapunt 10.3 Schijndelseweg 46 te Sint-Oedenrode (bijlage)        
 • 5. Actiepunten
 • 6. Actiepunten portefeuillehouder
 • 7. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:
  • 7.1  Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten 
  • 7.2  Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten (bijlage)
  • 7.3  StaVaZa opstellen kerkenvisie 
 • 8. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten - Kapvergunningen:
  • Vergadering 11 augustus 2022
  • 8.1 Gasthuisstraat 36 te Schijndel (bijlage)
  • 8.2 Putsteeg 99 te Schijndel (bijlage)
  • Vergadering 8 september 2022 
  • 8.3 Stompershoek te Sint-Oedenrode (bijlage)
  • 8.4 Kampweg 1 te Keldonk (bijlage)
 • 9. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:
  • 9.1  Hardekamp 4 te Wijbosch (bijlage)
  • 9.2  Kraanmeer 15 te Erp (bijlage)
 • 10. Subsidieverzoeken
  • 10.1 N.v.t.
 • 11. Rondvraag
 • 12. Sluiting