Agenda Monumentencommissie Meierijstad 9 maart 2022

 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
  • 3.1  Ter kennisname: Werkexemplaar Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad 
 4. Verslag 26 januari 2022     
  • 4.1  Verslag vergadering         
 5.  Actiepunten
 6. Actiepunten portefeuillehouder
 7. Terugkoppeling stand van zaken/ reactie op:
  • 7.1  Terugkoppeling Archeologie verwachtingskaarten 
  • 7.2  Terugkoppeling Cultuur Historische waarden kaarten 
  • 7.3  StaVaZa opstellen kerkenvisie 
 8. Ter informatie advisering gezamenlijke commissie Welstand / Monumenten - Kapvergunningen: 
  • Vergadering 27 januari 2022
  • 8.1 Kampweg 1 te Erp 
  • 8.2 Putsteeg 99 te Schijndel 
  • Vergadering 10 februari 2022 
  • 8.3 Borne 46 te Schijndel 
  • 8.4 Borne 50 te Schijndel 
  • 8.5 Heuvelstraat 7 te Schijndel 
  • 8.6 Hoofdstraat 55 te Schijndel 
  • 8.7 Markt 14 te Sint-Oedenrode 
  • 8.8 Pastoor Van Haarenstraat 2 te Mariaheide 
  • 8.9 Boxtelseweg 38 te Schijndel 
  • Vergadering 24 februari 2022 – Advisering volgt
  • 8.10 Borne 46 te Schijndel 
  • 8.11 Borne 50 te Schijndel 
  • 8.12 Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode 
  • 8.13 Groeneweg 61 te Schijndel  
  • 8.14 Houtsestraat 5 te Sint-Oedenrode 
  • 8.15 Voordijk 10 te Erp 
 9. Verzoek om advies c.q. stand van zaken van de volgende objecten:
  • 9.1 Verzoek aanwijzing gemeentelijk monument Eerschotsestraat 102 te Sint-Oedenrode
 10. Subsidieverzoeken
  • 10.1 Stationsstraat 45 te Veghel 
  • 10.2 Hoofdstraat 137 te Schijndel 
 11. Rondvraag
 12. Sluiting