Planschade

Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een  bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als een gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt schadevergoeding aanvragen bij uw gemeente. De procedure duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. De gemeente is meestal verplicht het onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijk adviseur. Aan de hand van de resultaten nemen wij een beslissing. 

Eigen risico

U loopt altijd het risico dat uw woning of bedrijfspand na de koop minder waard is geworden. Dat noemen we het ‘normaal maatschappelijk risico’ en is ongeveer 2% – 7% van de waarde van het pand. Dit bedrag trekken wij af van het schadebedrag. Het kan dus zijn dat u daardoor geen recht meer heeft op een vergoeding. Of juist dat het niet meer opweegt tegen de kosten.

Voorwaarden tegemoetkoming

  • De schade komt voort uit een onherroepelijke planologische wijziging, zoals een nieuw bestemmingsplan of een verleende vrijstelling van een bestemmingsplan.
  • De schade was niet te voorzien bij de aankoop van het pand / grond.
  • De schade was niet te voorkomen of te beperken (bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten).
  • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt.
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging definitief is geworden.
  • U heeft geen eerdere tegemoetkoming of vergoeding voor de schade ontvangen.

Let op: Als u huurder bent van uw woning of bedrijfspand, heeft u geen recht op vergoeding.

Verzoek indienen

Het indienen van een verzoek kost € 300,-. Dit bedrag krijgt u terug als daadwerkelijk planschade wordt toegekend, tenzij de aanvraag ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard door het college (artikel 6.1.3.1 van het Bro). 

Tegemoetkoming planschade aanvragen 

Meer informatie 

Meer informatie vindt u ook in de Planschadeverordening.