Sneller meer woningen door inzet van modulaire (grotendeels kant-en-klare) woningen

De druk op de woningmarkt is hoog, ook in Meierijstad. Woningbouwprojecten kosten veel tijd vanaf planontwikkeling tot realisatie. Dat komt vooral doordat er vele en langdurige procedures doorlopen moeten worden.

Gemeente Meierijstad heeft daarom besloten gebruik te maken van beschikbare kortere procedures, en snellere bouwtijden. Hiermee kunnen de 350 modulaire woningen sneller gerealiseerd worden.

Modulaire woningen zijn woningen die (grotendeels) in de fabriek gemaakt worden, en in grote delen of in zijn geheel, dus kant-en-klaar, geplaatst kunnen worden op de gewenste locaties. En daardoor sneller beschikbaar zijn voor de bewoners.

Mogelijke locaties

Op dit moment zijn er locaties in beeld die kansrijk lijken voor het plaatsen van modulaire woningen. De beoogde locaties zijn: De Locht in Olland, voormalige Sportveld in Boskant, Stadshobbywerkplaats in Veghel, Korstenhof in Boerdonk en Binnenveld in Keldonk. Om te weten of deze locaties ook daadwerkelijk geschikt zijn worden de komende periode een aantal onderzoeken uitgevoerd.

Inloopavonden

Zodra duidelijk is of de beoogde locaties geschikt zijn, organiseren wij inloopavonden voor omwonenden om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. Omwonenden ontvangen daarvoor een uitnodiging en we maken dit ook bekend bij de lokale media.   

Vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u nu vragen heeft over deze modulaire woningen. We hebben voor u hierbij de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet. 

Mocht u na het lezen van de vragen en antwoorden nog onbeantwoorde vragen hebben, dan kunt u deze stellen met behulp van dit contactformulier of bellen met Mariska Ruiter via tel nr. 14 0143.

Ook hebben we een korte video, zodat u een beeld krijgt wat modulaire woningen zijn en voor welke doelgroepen ze bedoeld zijn.