Leefbaarheidsbudget

Heb jij een mooi of leuk idee voor jouw straat, buurt, wijk of dorp?

Het is goed werken, wonen en leven in Meierijstad. Samen met  inwoners wil de gemeente dat graag behouden en als het kan, versterken. Een van de mogelijkheden voor inwoners is het bedenken en organiseren van ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid, woonomgeving, verbinding van inwoners of veiligheid. In sommige gevallen kunnen inwoners daar wat ondersteuning bij gebruiken.

Heb je – samen met buurtbewoners - een mooi of goed idee? Ga in gesprek met de gemeente, zodat wij jullie op de juiste wijze kunnen ondersteunen.

Voorbeelden ideeën

We hebben al veel initiatieven ondersteund.

 • Zo hebben we tal van ontmoetingsfeesten ondersteund.
 • We hebben meegedacht over het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan en een beweegtuin in Zijtaart.
 • We hebben de opknapbeurt van de brug in de pastorietuin in Mariaheide ondersteund.
 • Ook konden we ondersteuning aanbieden bij het plaatsen van mezenkastjes aan de Eerdsebaan in Wijbosch.

Leefbaarheidsbudget aanvragen

Een buurtadviseur neemt binnen 2 werkdagen contact op en gaat in gesprek met de aanvrager. Het streven is om de aanvraag binnen 2 weken af te handelen.

Gratis de klussenaanhanger lenen

Wilt u uw buurt opruimen of schoonmaken en wilt u hiermee direct aan de slag? Dan kunt u hiervoor gratis een klussenaanhanger lenen.

Zo werkt het

Dien een aanvraag in en ga met ons in gesprek

Iedere inwoner uit Meierijstad kan vanuit straat-, buurt,- wijk- of dorpsniveau een aanvraag indienen. Een buurtadviseur neemt binnen 2 werkdagen contact op en staan klaar met adviezen, tips, materialen en soms ook geld.

Hoeveel kunt u krijgen?

Per idee kan eenmalig een maximale subsidie worden verstrekt van € 2.000,00. Afhankelijk van de aanvraag kan het bedrag ook lager uitvallen. De gemeente kan ook materialen of andere ondersteuning aanbieden. Meerdere aanvragen mag, ook tegelijk, zolang het verschillende ideeën of activiteiten betreffen. Als het subsidieplafond is bereikt, is het budget op. Er worden dan geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Spelregels/voorwaarden: wanneer kom je wel/niet in aanmerking?

Wanneer wel

 • Het idee levert een bijdrage aan het versterken en/of verbeteren van de leefbaarheid (sociale samenhang, verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in Meierijstad;
 • Er is enthousiasme voor het idee in de betreffende straat, buurt, wijk of dorp;
 • Het idee is niet in strijd met de geldende wetgeving, het gemeentelijk beleid of het algemeen belang;
 • Er is nooit eerder subsidie verkregen voor een vergelijkbaar idee in dezelfde straat, buurt, wijk of dorp een subsidie verkregen op grond van deze regeling;
 • De activiteit is voor iedereen toegankelijk en makkelijk bereikbaar;
 • De aanvrager is, als dit nodig is, verantwoordelijk voor het aanvragen van een evenementen- of omgevingsvergunning of het doen van een melding van een klein evenement;
 • De aanvrager werkt het idee zelf uit tot een activiteit en voert dit ook zelf uit, samen met andere inwoners uit de straat, buurt, wijk of dorp;
 • De aanvrager is contactpersoon voor de aanvraag en activiteit, ook voor andere bewoners.

Wanneer niet?

 • Ideeën die gericht zijn op individuele hulpverlening, eigenbelang, commercieel belang of commerciële belangen van derden;
 • Activiteiten die tot doel hebben fondsen te werven;
 • Activiteiten die plaatsvinden op privaat terrein, tenzij het terrein permanent of tijdens de activiteit opengesteld is voor publiek;
 • Jubilea, reünies of andere feestelijkheden of herdenkingen van persoonlijke aard.

Verder komen loonkosten, reguliere exploitatiekosten en vrijwilligersvergoedingen niet in aanmerking voor een subsidie.

Subsidieregeling Leefbaarheidsbudget Meierijstad 2021