Nieuwe ideeënfonds

Het nieuwe ideeënfonds is in het leven geroepen om waardevolle ideeën financieel te ondersteunen. Inwoners uit de gemeente Meierijstad kunnen hiervoor innovatieve ideeën en/of ideeën op het terrein van participatie indienen bij de gemeente. 

Lees de spelregels onder 'voorwaarden'. Voldoet uw idee hieraan? Dien uw idee dan in via onderstaande knop:

Aanmelding Nieuwe ideeënfonds

Voorwaarden

Initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van 50% van de totale kosten met een maximum van € 10.000,-. De gemeente heeft in totaal € 50.000,- ter beschikking voor initiatieven vanuit het nieuwe ideeënfonds.

Stuur een begroting van de totale kosten mee met de aanvraag.

Spelregels

Voor het indienen van initiatieven gelden onderstaande spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de initiatieven.

  • Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag indienen.
  • Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie en het initiatief is innovatief.
  • Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.
  • Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en betrekking op een groep van mensen.
  • Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners binnen de gemeente Meierijstad.
  • Het is een pré als onderwijsinstellingen, de overheid en ondernemers betrokken worden in het idee of het initiatief.
  • In communicatie-uitingen van het initiatief wordt het logo van de gemeente Meierijstad opgenomen.

Minimaal vier keer per jaar worden ingediende initiatieven besproken in een commissie. De commissie beslist over de toekenning van de subsidie.

Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn behaald.