Wijk- en dorpsraden

Wijk- en Dorpsraden hebben een belangrijke rol als partner van de gemeente. Om de relatie met de wijk- en dorpsraden te ondersteunen zijn vier buurtadviseurs aangesteld die het eerste aanspreekpunt zijn van de gemeente voor zaken die spelen in buurten, wijken en dorpen. Zij leggen de verbinding tussen de gemeente en tussen inwoners onderling. Ook op bestuurlijk niveau biedt de gemeente Meierijstad een vast aanspreekpunt (contactpersoon) voor de wijk- en dorpsraden. Elke wethouder is contactwethouder voor een aantal wijk- en dorpsraden.

Samenwerkingsafspraken

De gemeentelijke fusie én de ambities van Meierijstad vormden aanleiding om met de wijk- en dorpsraden in gesprek te gaan over hun rol en manier van samenwerken met de gemeente. In 2016 werd gestart met dit proces. Waarom samenwerkingsafspraken? Om de leefbaarheid en het welzijn in de wijken en dorpen te bevorderen. En het moet een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van de inwoners. Maar ook om duidelijkheid te scheppen over rollen en verwachtingen ten opzichte van elkaar. Het resultaat mag er wezen: een beknopt document waarin de samenwerkingsafspraken helder opgenomen zijn, opgesteld door de kerngroep Wijk- en Dorpsraden. In november 2017 werd het document met een feestelijk tintje ondertekend door alle wijk- en dorpsraden en wethouder Coby van der Pas. Per 1 januari 2018 zijn de samenwerkingsafspraken officieel van kracht.

Informatie over de wijk- en dorpsraden

Wilt u meer weten over de wijk- en dorpsraden? Kijk dan op de kaart met het overzicht van de wijk- en dorpsraden. Daar is te zien welke raden actief zijn. Klik op een gebied en vind onder andere informatie over de contactpersoon en de website.

Kaart wijk- en dorpsraden

Websites wijk- en dorpsraden

Overzicht wijk- en dorpsraden
Schijndel Website
Wijkraad Plein www.wijkplein.nl
Wijkraad Hoevenbraak- Hulzebraak www.wijkraadhh.nl
Dorpsraad Wijbosch www.wijbosch.com
Wijkraad De Beemd Aktief        www.debeemdaktief.nl
Wijkraad Bloemenwijk   https://bloemenwijkschijndel.wordpress.com/
Sint-Oedenrode Website
Dorpsraad Boskant www.dorpsraadboskant.nl
Dorpsraad Nijnsel www.dorpsraadnijnsel.nl
Dorpsraad Olland www.skonolland.nl
Wijkraad KCK Rooi http://wijkraadkckrooi.weebly.com
Veghel Website
Dorpsraad Boerdonk https://boerdonk.nl/
Dorpsraad Eerde https://dorpsraadeerde.nl/
Dorpsraad Erp  http://dorpsraaderp.nl
Dorpsraad Keldonk https://keldonk.nl/
Dorpsraad Mariaheide https://mariaheide.nl/
Dorpsraad Zijtaart www.dorpsraadzijtaart.nl
Wijkraad de Bunders     www.wijkraaddebunders.nl
Wijkraad Veghel Zuid    www.wijkraadveghelzuid.nl/
Wijkraad ’t Ven https://hetven.bewonersplein.nl/wijkraad