Vergunningen

Omgevingsvergunning, rioolaansluiting, huisnummer aanvragen, inritvergunning, vergunning tijdelijke verhuur woning, bestemmingsplan inzien

 • Omgevingsvergunning

  Afhankelijk van de plannen die u heeft kan een activiteit, of kunnen activiteiten, vergunningplichtig zijn of niet.

 • Bestemmingsplan inzien

  U kunt door de gemeente een toets laten uitvoeren of uw plan vergunningvrij of vergunningplichtig is.

 • Huisnummer aanvragen

  Gaat u een nieuw huis bouwen of uw woning splitsen of komt er een mantelzorgwoning bij? Vraag dan een huisnummer aan. 

 • Inritvergunning

  Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Vergunning tijdelijke verhuur woning

  Voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De rioolaansluiting(en) van de erfgrens tot aan het gemeentelijk hoofdriool wordt door de gemeente aangelegd.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Uw idee past niet binnen het geldende bestemmingsplan en het gaat om een initiatief met een relatief grote impact op de omgeving.