Schetsplan

Met een schetsplan kunt u door ons laten beoordelen of uw plan vergund kan worden op basis van het bestemmingsplan. Indien uw plan valt binnen de welstandsgebieden, dan kunt u door middel van het schetsplan tevens laten toetsen of uw plan haalbaar is bij de welstandscommissie. Indien wij uw plan als onhaalbaar beoordelen, dan zullen wij indien mogelijk een andere procedure aanraden of aanknopingspunten geven waarmee u de haalbaarheid van uw plan kan vergroten.

  • U moet bij uw plan onder andere overzichtelijke tekeningen toevoegen van de huidige en gewenste situatie. Hoe duidelijker uw plannen zijn, hoe sneller wij het plan kunnen beoordelen.
  • Valt uw plan binnen de gebieden vermeld op de welstandskaart, dan toetst Welstand ook uw plan. Voor welstandstoetsing moet u extra gegevens aanleveren onder andere over het materiaal- en kleurgebruik.

Verzoek behandelen schetsplan

Monument

Het is mogelijk om een vooroverleg aan te vragen bij de Monumentencommissie om een schetsplan voor de wijziging van een monument te bespreken. Een verzoek hiervoor kunt u sturen naar de medewerker Erfgoed: mvandenbroek@meierijstad.nl

Kosten

De kosten voor een schetsplan kunt u vinden in de legesverordening. In 2022 bedragen de kosten voor de beoordeling van een schetsplan 10% van de kosten voor de daadwerkelijke vergunningaanvraag, met een minimumbedrag van € 70,00. Als uw schetsplan binnen 6 maanden leidt tot een vergelijkbare aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan worden de kosten voor uw schetsplan in mindering gebracht op de kosten voor de vergunning.