Eigen bijdrage

U betaalt voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo een eigen bijdrage van € 19,- per maand (2022).

U betaalt géén eigen bijdrage als:

  • het om een rolstoel gaat
  • het om vervoer via de Regiotaxi gaat
  • u getrouwd of een partner heeft én minimaal één van u heeft de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet  heeft bereikt.
  • u onder het minimabeleid van de gemeente Meierijstad valt.
  • u onder het regresrecht valt.
  • u al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt voor beschermd wonen all-inclusive of voor de Wet langdurige zorg.

In onderstaande video de meest gestelde vragen van klanten over de Wmo en de eigen bijdrage.