Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking

De gemeente zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen in het huishouden, zoals het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk. Soms kunt u dit door een ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf doen. U kunt dan samen met hulp van familie, vrienden of kennissen een oplossing zoeken. Als dit niet lukt, kan de gemeente ook met u naar gerichte hulp zoeken.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • normaal gebruikmaken van uw woning
 • andere mensen ontmoeten

Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? Vraag een gesprek aan met de Wmo consulent.

Gesprek aanvragen

Wij hebben 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die wij u willen bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Welke hulp kunt u krijgen

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente samen met u of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.