Bijlage Ic rekentool ctb binnen- en buitensportverenigingen tweede termijn (1)

Tabel 3: Binnen- en buitensportverenigingen
Rekentool compensatie
Binnen- buitensportverenigingen tot 450 leden
Bijdrage van € 1.200,-

Aantal leden 0


Binnen- buitensportverenigingen vanaf 450 leden
Bijdrage van € 2.400,-

Aantal leden 0


Totale compensatie 0