Inloopspreekuur

 De inloopspreekuren zijn vanwege corona gewijzigd.

Voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Vanwege corona is er op dit moment geen inloopspreekuur. 

​​​​​Heeft u een vraag, stel deze dan gerust via de mail:

Of bel naar 14 0413.

Voor mensen met een minimum inkomen

Het minimaloket is ook weer alleen op afspraak geopend:  op maandag en donderdag  van 09.00 tot 15.00 uur. Locatie: Veghel, stadhuisplein 1. Wilt u een afspraak plannen, bel dan 14 0413. Locatie: Veghel, stadhuisplein 1. 

Vanwege corona is er helaas geen inloopspreekuur meer. Heeft u een vraag, stel deze dan gerust via de mail:

Hulp bij het invullen van formulieren van de gemeente (de formulierenbrigade)

De formulierenbrigade is alleen op afspraak op maandag en donderdag geopend van 09.00 tot 15.00 uur. Wilt u een afspraak plannen, bel dan 14 0413. Locatie: Veghel, stadhuisplein 1. 

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van de volgende formulieren en aanvragen van de gemeente.  

 • Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten
 • Regeling maatschappelijke participatie
 • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
 • Heronderzoeksformulieren bijstand
 • Formulieren schuldhulpverlening of ordenen van uw administratie bij schuldhulpverlening
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget van de Belastingdienst (zowel voor de aanvraag als wijziging)
 • Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen van een uitkering Participatiewet of IOAW voor levensonderhoud
 • Aanvragen DigiD code
 • Doorverwijzen bij laaggeletterdheid
 • Participatiefonds gemeente Boekel

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Meenemen

 • Uw DigiD-inloggegevens. Hebt u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen daarvan.
 • Inloggegevens voor internetbankieren. 
Voor ondernemers: startersloket 

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? Bijvoorbeeld over onder andere gemeentelijke producten en diensten, locatie mogelijkheden, netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden. Kom dan langs tijdens het inloopmoment van de accountmanagers Bedrijven.