Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken 

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. U kunt het bezwaarschrift niet mailen. U kunt het wel digitaal of schriftelijk regelen.

 • digitaal bezwaar indienen 
 • per brief sturen of afgeven bij de gemeente Meierijstad: Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel. In de brief moeten de volgende zaken staan:
  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Waarom u tegen het besluit bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Eventueel een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Let op: Geeft u de brief af bij het gemeentehuis? Vraag bij de balie om een ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan de burgemeester, het College van B en W zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. U krijgt een brief met het besluit.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Hoeveel dat is, hangt af van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen deze beslissing op bezwaar in beroep gaan. Dit moet binnen zes weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u tegen het besluit bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Hier zijn kosten aan verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, vind u op de site van de rijksoverheid.