Aan de slag met uitwerking uitvoeringsplan Omnipark in Erp

Gemeente Meierijstad is, samen met het waterschap Aa en Maas, aan de slag gegaan met de opdracht van de gemeenteraad van 1 april en gestart met de gefaseerde uitwerking van het uitvoeringsplan voor Omnipark De Brug in Erp. Waterschap en gemeente hebben samen afspraken gemaakt over de uitvoering van het Omnipark en een gezamenlijke planning opgesteld. Samen met het waterschap optrekken in de uitvoering levert aanzienlijke financiële voordelen op. 

Jan de Vocht, voorzitter Stichting Omnipark De Brug Erp: ”Wij zijn blij met de vervolgstappen die nu gezet worden. Concrete afspraken en een duidelijke tijdsplanning geven ons een helderder perspectief op het eindresultaat en daarmee ook een hernieuwd vertrouwen dat Omnipark De Brug er uiteindelijk toch gaat komen.” 

Stichting Omnipark De Brug Erp, gemeente Meierijstad en waterschap Aa en Maas werken al langere tijd hard aan een ontwikkelplan voor Omnipark De Brug in Erp. Het plan voldoet aan de brede maatschappelijke behoefte om de leefbaarheid verder te versterken en het dorp toekomstbestendig te maken. De samenwerkende partijen willen hier met een ontmoetingsplek met veelzijdige voorzieningen voor de hele gemeenschap in Erp (en omgeving) aan bijdragen. Eind 2019 gaf de gemeenteraad groen licht om dit ontwikkelplan uit te werken tot een uitvoeringsplan. De samenwerkende partijen zijn nu bezig met de uitwerking in fases van dit plan. 

Wethouder Coby van der Pas: “Wat is het fijn om zo samen met het waterschap en de Omniparkers op te trekken en toe te werken naar een mooi resultaat! En natuurlijk, iedereen weet dat het nog enige jaren zal duren voordat het Omnipark helemaal gerealiseerd is, maar met deze afspraken met het waterschap zetten we weer een mooie stap in de goede richting!’

Het plan is om met het Omnipark, ook rivier de Aa meer in beeld te brengen en klaar te maken voor de toekomst. Het waterschap gaat voor een integrale ontwikkeling van het Aa-dal zoals meer ruimte voor waterberging, verbeterde recreatiemogelijkheden en het verhogen van de natuurwaarden langs de rivier. Omniparkers, gemeente en waterschap hebben ook het idee omarmd om met de middelen van de Regiodeal ‘Leefbaarheid in de dorpen’ een pontje over de Aa aan te leggen en aan te laten sluiten op een wandel-/fietspad door het gebied. Het waterschap onderzoekt dit idee op technische haalbaarheid.

Peter van Dijk, bestuurder waterschap Aa en Maas: ““Met het uitvoeringsplan voor Omnipark Erp zetten we goede stappen in onze opgave om een klimaatbestendig Aa-dal te realiseren. Er komt hiermee ruimte voor de herinrichting van de Aa. Dat biedt kansen op het vlak van recreatie en beleefbaarheid, wensen daarvoor kunnen we meteen meepakken.”

Van plan naar uitvoering

De uitvoering van dit plan vergt meerdere jaren en zal daarom ook gefaseerd uitgevoerd worden. De afspraken met het waterschap over hun bijdragen en de planning van de uitvoering hebben ook hun effect op de komende (meerjaren)begrotingen. Hierover moeten nog de nodige besluiten genomen worden.