Energietoeslag minima

Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig 800 euro te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Dit om te helpen bij het betalen van de energierekening. Dit voert de gemeente uit. 

Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.

Wat betekent dit voor u?

U ontvangt al een uitkering

Ontvangt u een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling in de periode 1 januari en 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad? U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt uiterlijk vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening.

Heeft u nog niet automatisch de energietoeslag gekregen, maar vind u wel dat u er recht op hebt? Vul dan onderstaand formulier in.

U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima

Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen. Dat kan tot 1 november 2022.

Energietoeslag aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. Vragen? Neem telefonisch contact op via 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Bel van te voren voor een afspraak. Zo weet u zeker dat u niet lang hoeft te wachten. Een overzicht van de diverse locaties.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont; 
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft; 
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft. In de tabel staat wat telt als laag inkomen.
Situatie inkomen (netto per maand, zonder vakantiegeld)
Alleenstaand of alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd €1.256,08
Alleenstaand of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd €1.397,26
Getrouwd of samenwonend tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd €1.794,39
Getrouwd of samenwonend vanaf de AOW-leeftijd €1.892,81

 

Let op: voor mensen met een inkomen uit pensioen wordt € 21,50 (voor alleenstaanden)  en € 43,- (voor gehuwden/samenwonenden) in mindering gebracht bij de berekening van het maandinkomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft; 
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt; 
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering; 
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres; 
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente. 

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl

Wethouder Menno Roozendaal: “Deze tegemoetkoming zal niet kunnen voorkomen dat er door de sterk gestegen energierekening toch inwoners in de financiële problemen komen. Voor deze mensen bieden we aan een gratis adviesgesprek te voeren met één van de medewerkers. Wij willen maatwerk leveren in individuele gevallen en bij twijfel nodigen wij u uit om in gesprek te gaan.” Mieke Bosch als armoedeambassadeur benadrukt dat mensen juist niet te lang moeten wachten om vrijblijvend advies te vragen. “Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden.”

Informatie over energie besparen

Bent u op zoek naar informatie, advies of tips over energie besparen? Dat vindt u op deze pagina.