Gezamenlijke afspraken voor goede huisvesting buitenlandse werknemers

De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Veel bedrijfssectoren binnen Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten
Nederland komen. Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse werknemers van belang dat er voldoende goede en veilige huisvestingsplaatsen aanwezig zijn binnen Meierijstad en de arbeidsomstandigheden goed geregeld zijn. Gemeente, werkgevers en huisvesters hebben daarom
deze week gezamenlijke afspraken hiervoor vastgelegd in een convenant.

Waarom dit convenant?

Gemeente Meierijstad streeft naar goede huisvesting en arbeidsomstandigheden voor en begeleiding van de buitenlandse werknemers. De gezamenlijke inspanning helpt om de kwaliteit hiervan een stap verder te brengen. Het moet er onder andere voor zorgen dat er voldoende woonruimte is, dat de
huizen veilig en goed onderhouden zijn, dat er niemand uitgebuit wordt, dat er niet te veel mensen in een woning wonen en dat er geen overlast is voor de mensen in de buurt.

Wethouder Jan Goijaarts: “De inzet van internationale werknemers is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Meierijstad heeft een grote opgave als het gaat om toezicht op de kwaliteit. We zijn dan ook verheugd dat de samenwerking met de eerste partijen nu formeel bekrachtigd is. We hopen dat er
meerdere bedrijven volgen. Zo krijgen we meer zicht op de situatie en kunnen we gerichter werken aan een gezamenlijke aanpak voor een goede en veilige woon- werk- en leefomgeving.”

“Onze pieken in arbeidsbehoefte worden grotendeels ingevuld door seizoenmedewerkers. Wij regelen voor hen huisvesting, nu nog op veel verschillende locaties. Wij willen dat meer centraliseren en tegelijkertijd willen we de medewerkers een kwalitatieve hoogwaardige huisvesting bieden die aan hun
wensen voldoet. Dit convenant onderschrijft hoe wij als Van den Elzen Plants tegen huisvesting aankijken en bevestigt ons in de keuzes voor toekomst. ’’ aldus Maurice Deben van Van den Elzen Plants.

Han van Horen van HOBIJ: “In Meijerstad is het super fijn wonen en werken, nu ook voor onze flexspecialisten!”
Frank van Gool van OTTO Work Force “ Internationale medewerkers zijn hardwerkende mensen zoals wij allemaal. Ze verdienen een fatsoenlijk leven in Nederland en daarbij hoort ook fatsoenlijke huisvesting. Met dit convenant wordt door de Gemeente Meijerijstad een basis gelegd. Daar zijn we erg blij mee.“