Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

Vanaf januari t/m medio maart 2022 vinden er dunningswerkzaamheden plaats in de gemeentebossen van Meierijstad. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’

Wethouder Harry van Rooijen: We streven naar gevarieerde bossen met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren hebben we een bosbeheerbeleid waarmee we een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie realiseren. Daarbij maken we zoveel mogelijk
gebruik van de natuurlijke processen in het bos. Dunning draagt bij aan meer biodiversiteit.” Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te
halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die blijven en welke daarvoor wijken. De bomen die verwijderd gaan worden krijgen een oranje markering op de stam. Dit markeren is
inmiddels gebeurd. Het vellen van deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat vanaf januari gebeuren. De opbrengst van het hout dat vrijkomt, wordt gebruikt om de kosten voor het gemeentelijke bossen natuurbeheer te dekken.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen

In sommige delen, waar veel dezelfde soorten bomen staan, komen een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er
voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit.

Bezoek aan de bossen

Tijdens de werkzaamheden blijven de bosgebieden toegankelijk voor bezoek. De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor de eigen veiligheid wordt bezoekers gevraagd voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen paden
tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat men in het bos werkt, hangen op verschillende plekken informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder (Bosgroep Zuid Nederland) en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. Daarin staat hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.