Meierijstad vraagt aandacht voor houtstookoverlast

Komende tijd gaat Gemeente Meierijstad haar inwoners regelmatig voorlichten over houtstookoverlast. Onder het motto: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ wil ze inwoners bewust maken van de effecten van houtstook op de luchtkwaliteit; en daarmee op de gezondheid van zichzelf en medebewoners. Niet stoken blijft het beste.

Houtstook

Wethouder Harry van Rooijen: “Niet stoken blijft het beste. Veel mensen zullen rond de komende feestdagen nog vaker dan anders de open haard of houtkachel aansteken. En ik snap dat mensen op die manier het huis extra gezellig of warm maken; zonder zich te realiseren dat anderen in hun omgeving behoorlijk last van die rook en geur kunnen hebben. En daar willen we in Meierijstad verandering in brengen. Dat begint nu met goede voorlichting. Dan kun je beter rekening houden met je medemens.”
Er zijn veel zaken die van invloed zijn op de samenstelling van de houtrook en daarmee op het probleem van stookoverlast. Voorkómen van overlast begint vooral met goed stoken. Kort gezegd betekent dat: stoken met een kachel op bedrijfstemperatuur, gebruik van droog schoon hout, rekening houden met de weersomstandigheden, beperken van de stookduur en zorgen voor een goede verspreiding van de rookgassen.De campagne in de huis-aan-huisbladen en op social media speelt in op de seizoenen. in de winter gaat het vooral om tips voor haarden en kachels; in de zomer voor barbecues en vuurkorven.

Stookalert en Stookwijze

Het RIVM geeft actief een Stookalert per provincie af als er zeer ongunstige weersomstandigheden zijn, waarin de rook blijft hangen. Een stookalert is een dringende oproep op de mobiele telefoon of computer: stook vandaag niet. Aanmelden kan op www.rivm.nl/stookalert.
De gemeente brengt ook de Stookwijzer onder de aandacht www.stookwijzer.nu. Op basis van de postcode laat de stookwijze zien in welke mate de omstandigheden op die plek geschikt zijn om te stoken; met een stoplichtkleur, elk uur en het jaar rond. “Vergelijk het met de buienradar. Mensen zijn gewend om die even snel te raadplegen als ze willen gaan barbecueën of fietsen. We willen dat de Stookwijzer ook zo’n gewoonte wordt voordat je het vuur aansteekt. Bij beiden toets je tevoren of de omstandigheden geschikt zijn voor wat je wilt gaan doen”, aldus de wethouder.

50% schoner voor langer en gezonder leven

Meierijstad doet net als veel andere gemeenten mee aan het Schone Lucht Akkoord (SLA). Jaarlijks overlijden in het land 11.000 mensen vroegtijdig door blootstelling aan luchtverontreiniging. De activiteiten uit het akkoord moeten eraan bijdragen dat inwoners langer en
gezonder leven; dus minder ziektes, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven. Doel is vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden. Partijen willen dat de lucht in 2030 50% schoner is. Aandacht voor houtstook is één van de onderdelen die lokaal opgepakt worden.