Openbare vergadering Algemeen Bestuur WSD 15 december

Wanneer

Woensdag 15 december 2021.

Tijdstip

Vanaf 20.00 uur.

Op de agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen concept verslag van 20 oktober jongstleden (ter vaststelling) 
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen: - DB besluitenlijst van 24 september jongstleden
 5. Koers WSD: Lokale plannen 
 6. Stand van zaken bezetting
 7. Huisvesting (presentatie)
 8. Stukken ter kennisname
  1. Vastgesteld verslag van AB 14 juli jongstleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Deelname vergadering

Deze vergadering vindt geheel digitaal plaats. Hiervoor kan een link opgevraagd worden bij l.driessen@wsd-groep.nl