Plan voor bijna 200 nieuwe woningen in Schijndel

Eerder dit jaar heeft het college al onder voorwaarden medewerking verleend aan het plan voor de bouw van circa 195 woningen op de locatie Plein 21 en omliggende gronden in Schijndel; Grote Braak. Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat de omgeving wordt betrokken bij dit initiatief. Daarom is het plan inmiddels ook met de omgeving besproken en heeft de initiatiefnemer de reacties erop gepresenteerd aan het college van gemeente Meierijstad. Nu kan het plan verder worden uitgewerkt. Het streven is om het bestemmingsplan halverwege 2022 aan het college voor te leggen.
Het gaat om de bouw van huurwoningen, appartementen, rijwoningen, patiowoningen, rug aan rug woningen, tweekappers en vrije sector bouwkavels, passend binnen het woningbouw- programma van Meierijstad. Ook wordt nog gekeken naar mogelijke bijzondere woonvormen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebied en zijn de elementen landschap en water leidend geweest. Hierdoor ontstaat straks een zo dorps mogelijke wijk met een goed woon- en leefmilieu voor de bestaande én de nieuwe bewoners.
Wethouder Jan Goijaarts: “In de periode tot 2028 is er binnen de kern Schijndel behoefte aan 700 nieuwe woningen. De bouw van deze woningen is een flinke stap in de juiste richting. En door het zeer diverse programma van het plan ontstaat een groot aanbod voor veel verschillende doelgroepen.”