Uitspraak over N279 raakt andere projecten Meierijstad

Medio december heeft de Raad van State uitspraak het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vernietigd. Het vernietigde PIP betreft een provinciaal plan, maar het heeft ook gevolgen voor lokale plannen die gemeente Meierijstad zelf heeft. Een deel van die plannen loopt waarschijnlijk forse vertraging op.

Verbetering bereikbaarheid

Wethouder Harry van Rooijen: “Wij betreuren de uitspraak. Er is nu een plan vernietigd waar jarenlang snoeihard aan gewerkt is door Provincie en de gemeenten langs het tracé; maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. De aanpak van de verkeersproblematiek in Veghel laat daarmee helaas nog langer op zich wachten; en daarmee ook een verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid.” De provincie is aan zet om haar strategie voor het vervolg te bepalen. Op dit moment is het nog onduidelijk op welke termijn ze die kan presenteren en af kan stemmen met betrokken partijen. De gemeente brengt daarom nu in kaart welke gevolgen de vernietiging van het PIP heeft voor elk van de lokale plannen. Op sommige onderdelen is dat al duidelijk.

Verbindingsweg

Het MER-onderzoek naar de geplande nieuwe Verbindingsweg vanaf de N279 bij Keldonk naar de bedrijventerreinen Doornhoek en Foodpark is door de gemeente op pauze gezet. Elk mogelijk tracé start namelijk bij de ongelijkvloerse aansluiting bij Keldonk. Nu die aansluiting onzeker is geworden, heeft het op dit moment geen zin om de onderzoeken voort te zetten. Dat kan pas als er vanuit de provincie duidelijkheid komt over het vervolg voor de N279. Van Rooijen: “Hier zien we wat een impact de uitspraak indirect heeft voor de inwoners aan een van de tracés voor de Verbindingsweg. De al bestaande onzekerheid over de toekomst van hun woonsituatie of hun bedrijf houdt nu nog langer aan; En dat is buitengewoon vervelend.”

Rembrandtlaan

Het knooppunt van de N279/Rembrandtlaan/Taylorbrug is een belangrijke verkeersknoop binnen Veghel. De toekomstige inrichting hangt samen met onder andere de N279, plan Rembrandtlaan (woningbouw/toegang Taylorbrug) ), de Verbindingsweg en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Veghel-west. Naar aanleiding van de vernietiging van het PIP N279 gaat de gemeente de komende periode nog een keer kijken naar deze specifieke situatie. Er is al opdracht gegeven voor een verkenning naar de mogelijke verkeersstructuur voor het knooppunt.