Bedrijveninvesteringszone

Bekendmaking vaststelling Verordening Bedrijveninvesteringszone ondernemers centrum Sint-Oedenrode

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken bekend dat de raad van Meierijstad in zijn vergadering van 30 september 2021 heeft besloten:

  • de Verordening Bedrijveninvesteringszone ondernemers centrum Sint-Oedenrode vast te stellen;
  • de Verordening Bedrijveninvesteringszone ondernemers centrum Sint-Oedenrode in werking te laten treden na een positieve uitslag van de draagvlakmeting bij ondernemers in het gebied.

Bekendmaking inwerkingtreding Verordening Bedrijveninvesteringszone ondernemers centrum Sint-Oedenrode

Het college thans heeft geconstateerd dat de uitslag van de draagvlakmeting BIZ ondernemers centrum Sint-Oedenrode  positief is, waarbij er dus voldoende draagvlak is voor een BIZ ondernemers in het centrum van Sint-Oedenrode. De verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

Verordening Bedrijveninvesteringszone vastgoed centrum Sint-Oedenrode

Tevens heeft het college geconstateerd dat de uitslag van de draagvlakmeting BIZ vastgoed centrum Sint-Oedenrode negatief is, waarbij er dus onvoldoende draagvlak is voor een BIZ vastgoed centrum Sint-Oedenrode. Deze verordening treedt dan ook niet in werking.