Legionellabesmettingen in Schijndel

Sinds maandag 15 november zijn er 15 personen bekend in Schijndel die besmet zijn met legionella. Zoals eerder bekend is gemaakt, is er 1 patiënt overleden. GGD Hart voor Brabant werkt samen met gemeente Meierijstad, de Omgevingsdienst, het RIVM, artsen-microbiologen en de Bronopsporings Eenheid Legionella. Alle organisaties zijn intern opgeschaald met het bemonsteren van bronnen, de voortzetting van het brononderzoek en indien nodig het informeren van burgers. 

Buitenlucht 

De zoektocht concentreert zich met name op een bron in de buitenlucht. De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere koeltorens en fonteinen. Op dit moment worden relevante tips van burgers en minder voor de hand liggende bronnen in kaart gebracht en bemonsterd. 

Onderzoek GGD 

De GGD doet onderzoek. Medewerkers nemen contact op met alle gemelde patiënten of hun familie om na te gaan waar patiënten zijn geweest en of met welke mogelijke bronnen zij in aanraking zijn geweest. Denk hierbij aan bronnen in de buitenlucht, bij een evenement of wasstraten, maar ook plekken rondom het huis zoals sauna’s, jacuzzi’s, douches die lang stil gestaan hebben. In dit geval zijn er geen overeenkomsten gevonden tussen de patiënten behalve de wijk waar ze wonen. Dit maakt een bron in de openlucht ergens in de omgeving waarschijnlijk.

Laboratoriumonderzoek 

Als het laboratorium het monster binnen heeft gekregen, gaat het op kweek. Na 7 tot 10 dagen kan de laborant definitief concluderen of er legionella groeit. Soms is er al na 3 dagen groei te zien. De precieze bacterietypering duurt nog een paar dagen langer. Met de typering is het mogelijk een te kijken of er echt een match is tussen de bacterie waar de patiënten ziek van zijn geworden en de bacterie van de potentiële bron. Soms lukt het niet om met zekerheid een bron te vinden. Dit kan meerdere redenen hebben: de bron was bijvoorbeeld al schoongemaakt op het moment van bemonsteren, of er was een tijdelijke bron die inmiddels alweer verdwenen is. Ook kan het zijn dat je onvoldoende geschikt materiaal van de patiënten hebt om mee te vergelijken.

Wat kunnen mensen doen  

Als mensen klachten hebben die bij een longontsteking kunnen passen  dan is het belangrijk om contact te zoeken met de huisarts. Juist wanneer de Covid-test negatief is, zou een Legionella besmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Onderzoek op deze besmetting kan eenvoudig en gebeurt middels een test in de urine (hierin worden dode bacteriën uitgescheiden). Huisartsen en ziekenhuizen zijn geïnformeerd met de vraag om alert te zijn op mensen met legionella om snel met een passende behandeling te kunnen beginnen. Een legionellabesmetting is over het algemeen goed te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.

Klachten

Klachten die kunnen optreden na een besmetting met legionella zijn: hoge koorts, koude rillingen, verward, soms wat kortademig, soms last van braken en diarree. Met name ouderen worden ziek van een besmetting van legionella. Mensen met een slechte gezondheid, mensen die medicijnen gebruiken waardoor de afweer minder wordt en rokers hebben ook een grotere kans om ziek te worden.
Sommige klachten lijken op een infectie door het Corona virus.

Besmettingen

De besmette personen zijn tussen de 60 en 90 jaar oud. De meesten zijn woonachtig in Schijndel.
Vier van de besmette personen wonen in locaties Mgr. Bekkershuis en Servaeshof van Laverhof. Daar zijn de waterleidingen onderzocht. Er zijn geen bacteriën gevonden die legionellose veroorzaken waar de mensen mee besmet zijn. De overige besmette personen hebben geen relatie tot Laverhof.
Burgemeester van Rooij: ‘Mijn eerste prioriteit gaat uit naar het welzijn van onze inwoners. Met betrokken partijen de GGD, het RIVM en de Omgevingsdienst Brabant Noord, zetten we alle middelen in om de bron zo snel mogelijk te achterhalen. Ondertussen gaat mijn medeleven uit naar de getroffenen.’

Inademen nevel

De legionellabacterie kan in water zitten. Iemand wordt besmet door het inademen van nevel met deze bacteriën. Er is geen risico op besmetting door het drinken van water. Na 2 tot 14 dagen wordt iemand ziek (meestal 5 tot 6 dagen). Als de bron is uitgeschakeld, kunnen er nog steeds mensen ziek worden die eerder zijn besmet. Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar.

Bronnen

Mogelijke bronnen van de besmetting zijn bijvoorbeeld jacuzzi’s, koeltorens, waterzuiveringen en wasstraten. Omdat de besmette personen niet bij elkaar op één plek wonen, is een bron in de buitenlucht het meest waarschijnlijk. Momenteel worden met spoed mogelijke bronnen getest en preventief uitgezet of ontsmet.

Wat kunnen mensen doen

Als mensen klachten hebben dan is het belangrijk om contact te zoeken met de huisarts. Juist wanneer de Covid-test negatief is, zou een legionellabesmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn. Onderzoek op deze besmetting kan eenvoudig en gebeurt middels een test in de urine (hierin worden dode bacteriën uitgescheiden). Huisartsen en ziekenhuizen zijn geïnformeerd met de vraag om alert te zijn op mensen met legionella om snel met een adequate behandeling te kunnen beginnen. Een legionellabesmetting is over het algemeen goed te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.

Meer informatie 

Voor meer informatie over legionellabesmettingen, kunt u terecht op de sites GGD Hart voor Brabant van het RIVM en van de Rijksoverheid.

  • Inwoners die vragen hebben kunnen contact opnemen met de GGD via het telefoonnummer 088 - 36 86 453.
  • Bedrijven die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de Omgevingsdienst via het nummer 088 - 74 30 000.
  • Journalisten die vragen hebben, kunnen contact opnemen via de mail: communicatie@ggdhvb.nl