Statushouders worden afvalwijs!

Eind oktober heeft gemeente Meierijstad de eerste workshop ‘Afval wijs’ gehouden, een workshop over afval en afval scheiden voor statushouders in Meierijstad. De pilot, waaraan een groep Arabisch sprekende Nederlanders heeft deelgenomen was er op gericht om meer informatie te geven over het huishoudelijk afvalsysteem in Meierijstad. 

Wethouder Harry van Rooijen: “We zien in de praktijk, dat nieuwkomers, die de taal nog niet kennen, het soms lastig vinden hoe ons afvalsysteem werkt en ook niet weten waar ze informatie kunnen vinden. In deze workshop hebben we samen met een tolk ons systeem uitgelegd en vragen beantwoord. De deelnemers hebben gezamenlijk de ‘Afval app’ gedownload op hun telefoon zodat ze makkelijk kunnen vinden welk afval wanneer aan huis wordt opgehaald. We hopen dat we hiermee maatwerk hebben kunnen leveren en vooral duidelijkheid ”

In de workshop werd verder ingegaan op het belang van afval scheiden om grondstoffen terug te winnen. Met praktische opdrachten werd er geoefend met het lezen van afvalsymbolen en afval op de juiste manier te scheiden. Het was niet altijd even makkelijk, want waar hoort kurk thuis, aluminiumfolie of de chips zakjes, gemaakt van plastic met een laagje zilverfolie? Al snel had de groep door dat er tegenwoordig ook statiegeld op kleine plastic flesjes zit en deze dus niet meer in de PMD zak moeten. Aansluitend aan de workshop ging de groep naar de milieustraat waar ze een rondleiding kregen en meer informatie kregen over de afvalstromen die daar ingeleverd kunnen worden, welke gratis zijn en welke niet. 

De workshop ‘Afvalwijs’

In december wordt de tweede workshop ‘Afval wijs’ gegeven aan een groep Eritrese statushouders. Na de evaluatie van deze pilot is de gemeente voornemens de workshop in het inburgeringstraject op te nemen.